Over stadsboswachter

Beheer

Beheer van bomen en bos door mensen is een gebruik dat al duizenden jaren oud is. Zo ontstaken de Native Americans bosbranden om te jagen. Hierdoor konden de grootste bomen ter wereld (Sequoia) verjongen en werden catastrofale bosbranden voorkomen. Dichter bij huis zijn veel van de oudste bomen van Europa in de Middeleeuwen beheert als hakhout. Hakhout werd voor vele doeleinden toegepast, naast brandhout ook als grondstof om allerlei werktuigen uit te maken.
Dit al oude beheer is een van de vele bewijzen van de innige relatie tussen mens en boom, die al in het begin der tijden is ontstaan. Maar beheer van een boom of bos in een natuurlijke situatie is niet noodzakelijk. De natuur is zeer efficiënt en reguleert alles zelf.

Beleven

Vanuit zijn rol als sociale ondernemer, innovatieve aannemer en creatieve groene entrepreneur is de stadsboswachter actief met eigen projecten. Binnen deze projecten staat behoud, begrip en uitbreiding van het stadsbos centraal. De stadsboswachter zoekt actief de samenwerking op met de beheerders, bewoners, ondernemers en makers van de stad.

De stadsboswachter maakt hierbij gebruik van de vele disciplines uit de stad zoals beeldende kunst, (landschap)architectuur , het sociale domein, evenementen, onderwijs en sport. De stadsboswachter is altijd actief opzoek naar nieuwe samenwerkingen om gezamenlijk projecten te ondernemen in het stadsbos. Hierbij worden de rollen van de traditionele boswachter in het bos, zoals regisseur, voorlichter, beheerder en kennisbron,gespiegeld op de stad en zijn stadsbos. De stadsboswachter wil er in deze rollen ook zijn voor bewoners- of wijkinitiatieven. Hierbij kan de stadsboswachter zijn vakkennis en ervaring inzetten om initiatieven te laten slagen.

Als je dit leest en je ziet jezelf nog niet terug maar je bent wel enthousiast neem contact op met ons en laten we zien hoe we kunnen samenwerken.

Boomrust, natuurlijk begraven met bomen

  Het idee om in een natuurlijke omgeving te begraven heeft de... Lees meer ➞

Bomen Beleven in het Spijkerkwartier, Arnhem

In de wijk het Spijkerkwartier werkt Stadsboswachter samen met het Buurtgroenbedrijf. Onze... Lees meer ➞

Stadsboswachter op ACT Festival in Rotterdam

ACT. is hét duurzaamheidsfestival van ASN Bank.  Op dit festival kan je... Lees meer ➞