Bomen Beleven in het Spijkerkwartier, Arnhem

In de wijk het Spijkerkwartier werkt Stadsboswachter samen met het Buurtgroenbedrijf.

Onze gezamelijke visie is om de bewoners van het Spijkerkwartier in contact te brengen met de (grote) bomen in de wijk en op die manier bewoners de waarde van deze bomen voor de wijk te laten inzien.
Hiervoor hebben wij een projectaanvraag opgesteld en ingediend bij de Provincie Gelderland. De Provincie Gelderland heeft het plan gehonoreerd met een subsidie.

Het idee

Door verschillende activiteiten zoals het geven van lezingen en rondleidingen zullen wij de bewoners van het Spijkerkwartier achtergrond kennis geven over bomen. Daarnaast zullen er ook boomspiegeldagen georganiseerd worden waarin wij boomspiegels gaan aanleggen en onderhouden. Waar nodig worden ook nieuwe bomen geplant.

Verder zijn wij bezig met het maken van een korte film over de bomen in de wijk

Foto: Aanplant van een Paardenkastanje in de Kastanjelaan

De rol van Stadsboswachter

-Het plaatsen van wildcamera’s voor de korte film, zie hieronder een korte sneek peek:
                               Filmpje Sperwer met wildcamera

-Bomen beklimmen met een GoPro.

-Boomklimworkshops geven

-Een dansvoorstelling in een boom organiseren

-Het houden van een lezing over de relatie tussen de mens en de Eik

-Een boomrondleiding geven in het Spijkerkwartier gericht op eetbare soorten

U bent van harte welkom om aan te sluiten bij één of meerdere activiteiten!
Houd MijnSpijkerkwartier en de social media pagina’s van Stadsboswachter en Buurtgroenbedrijf in de gaten voor de data’s!

Boomrust, natuurlijk begraven met bomen

  Het idee om in een natuurlijke omgeving te begraven heeft de... Lees meer ➞

Stadsboswachter op ACT Festival in Rotterdam

ACT. is hét duurzaamheidsfestival van ASN Bank.  Op dit festival kan je... Lees meer ➞

Aanleg Zandbar bij Weelde in Rotterdam

Een beetje een vreemd uitstapje, normaal doet de Stadboswachter vergroeningsprojecten nu alleen... Lees meer ➞