Boomrust, natuurlijk begraven met bomen

 

Het idee om in een natuurlijke omgeving te begraven heeft de laatste jaren steeds meer voet aan de grond gekregen. Er komen steeds meer natuurbegraafplaatsen in ons land en ook op gemeentelijke begraafplaatsen worden er natuurlijke stukken ingericht om aan de groeiende vraag naar natuurlijk begraven te voldoen. Stadsboswachter ontwerpt, beheert en adviseert over alle groene elementen in de stad. Begraafplaatsen zijn naast parken wellicht de belangrijkste groen elementen in het stedelijke gebied vooral vanwege hun omvang. De visie van Stadsboswachter is dat begraafplaatsen zeer waardevol zijn als groene omgeving voor de stadsbewoners. Stadsboswachter heeft mee gewerkt aan het beheer van de begraafplaatsen van Düsseldorf en Essen. Het gebruik als park door inwoners van deze steden heeft de Stadsboswachter geïnspireerd voor zijn visie, van begraafplaats naar park met begraaffunctie. Tijdens zijn werkzaamheden als beheerder van de drie begraafplaatsen van de gemeente Hilversum kreeg Stadsboswachter de kans om zijn visie verder uit te werken.  Stadsboswachter heeft het het Boomrust systeem ontwikkelt en toegepast bij de Uitvaartstichting Hilversum om natuurlijk begraven met bomen mogelijk te maken op de  begraafplaatsen Bosdrift en Zuiderhof. Het Boomrustsysteem speelt in op de veranderende vraag omtrent begraven, kan beheerkosten omlaag brengen en zorgen voor extra grafverkopen op bestaande begraafplaatsen

 

Boomrust

 

Wat is het?

Op begraafplaatsen wordt vaak een grafsteen geplaatst op een graf. Op een natuurgraf wordt vaak een boomschijf geplaatst. Op een Boomrust begraafplaats worden de graven gemarkeerd met een boom. Een levend monument. Het Boomrust systeem is te gebruiken voor 10 graven tot 10.000 graven, op bestaande begraafplaatsen of op nieuwe begraafplaatsen. Ontwerp en verschijningsvorm afgestemd op de huidige situatie en omgeving van de begraafplaats. We kunnen werken met bestaande bomen of met nieuw aan te planten bomen. Boomrust is te gebruiken voor begraven, urnen bijzetten of as verstrooien, combinaties van deze functies zijn ook mogelijk. Variatie in de duur van het grafrecht is ook mogelijk. Leidend is dat een boom als makering wordt gebruikt en terug vindbaar voor nabestaande nu en in de toekomst.

Waarom een boom?

Bomen hebben al sinds mensenheugenis een rol in ons dagelijkse bestaan, ze zijn leveranciers van hout, zuurstof  en voedsel. Naast de praktische toepassingen hebben bomen ook een esthetische waarde, al eeuwenlang worden bomen aangeplant om de omgeving een natuurlijke uitstraling te geven.

In veel oude beschavingen stonden bomen symbool voor de verbintenis tussen hemel en aarde, ze staan met hun wortels in de aarde en reiken met hun takken naar de hemel. Bomen worden vaak ook eeuwen oud en reflecteren zo de continuïteit tussen het heden en verleden.

Naast de relatie mens en boom, gaat een boom nog veel meer relaties aan met andere soorten, de boom draagt direct bij aan de biodiversiteit en verbetering van de leefomgeving.

 

Hoe werkt het?

 

Tijdens een eerste vrijblijvende afspraak gaan we met u in gesprek over natuurlijk begraven op uw locatie en bekijken gelijk uw locatie op de mogelijkheden voor natuurlijk begraven

Vervolg

Stadsboswachter brengt met u samen alle wensen en eisen in beeld omtrent natuurlijk begraven op uw locatie en vertaalt dit naar een ontwerp en plan van aanpak. In dit plan nemen we mee hoe het natuurlijk begraven vorm krijgt:

Inrichting van het Boomrustsysteem

Aanleg en beheer van de natuurgraven

Communicatie omtrent verkoop graven

Communicatie met nabestaanden

Wat is de rol van u en uw team?

 

Het Systeem

Na het aanplanten van de bomen worden deze nauwkeurig ingemeten met GPS en voorzien van een chip, deze chip zorgt ervoor dat de nabestaanden de bomen in het veld altijd kunnen identificeren.

De bomen worden ingetekend op een digitale kaart die nabestaanden kunnen gebruiken om naar de juiste boom te navigeren.

Alle bomen worden voorzien van een individueel digitaal paspoort met daarin de chipcode, een foto van de boom (jaarlijks vernieuwd) en andere gegevens. Indien gewenst is het ook mogelijk voor de nabestaande om berichten achter te laten voor de overledene in dit paspoort.

Al deze informatie wordt verzameld in een digitale kaart die via een webapp voor u en de nabestaanden beschikbaar is. Deze kaart is ten alle tijde te raadplegen via laptop, tablet of telefoon.

De chip in de boom is ook uit te lezen door de telefoon tegen de chip in de boom aan te houden.

 

3 staps verificatie

We gebruiken deze verificatiemethode om voor u als beheerder maar ook voor de nabestaande het graf altijd terug vindbaar te maken.

Positie van de boom op de kaart, in cm nauwkeurig

Foto van de boom in het boompaspoort

Chip met chipcode in boom

 

Zie hieronder hoe de kaart werkt.

 

Voorbeelden

Nu bent u natuurlijk nieuwsgierig wat voor mogelijkheden er zijn, Stadsboswachter heeft goed nieuws voor u: de mogelijkheden zijn eindeloos!

Om u inspiratie te geven hebben wij hieronder voorbeelden toegevoegd van 2 soorten boombegraafplaatsen die Stadsboswachter in het verleden heeft aangelegd:

Boomgraven bos

Op de Nieuwe Algemene Begraafplaats Bosdrift heeft Stadsboswachter een boomgraven bos aangelegd. Vanwege het karakter van deze begraafplaats is hier gekozen voor de bos variant. Na verloop van tijd zal er  een intieme bosachtige sfeer ontstaan.

Bent u benieuwd hoe dit eruit ziet? Hieronder volgt een impressie van het bos niet lang na de aanplant:

Boomgraven weide

Op de Begraafplaats Zuiderhof was aan de rand van de begraafplaats een leeg grafveld . Hier is gekozen voor een ruimere opzet met een Boomgravenweide. De bomen zijn verder uit elkaar gezet om een ruimtelijk gevoel te geven en het veld is ingezaaid met een bloemenmengsel om de biodiversiteit extra te bevorderen. De nabestaande krijgt hier de keuze uit 5 vooraf geselecteerde inheemse boomsoorten om als grafmonument te kiezen.

 

Geïnteresseerd?

Stuur dan een email naar willem@stadsboswachter.nl om een afspraak te maken en gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden.

 

 

Bomen Beleven in het Spijkerkwartier, Arnhem

In de wijk het Spijkerkwartier werkt Stadsboswachter samen met het Buurtgroenbedrijf. Onze... Lees meer ➞

Stadsboswachter op ACT Festival in Rotterdam

ACT. is hét duurzaamheidsfestival van ASN Bank.  Op dit festival kan je... Lees meer ➞

Aanleg Zandbar bij Weelde in Rotterdam

Een beetje een vreemd uitstapje, normaal doet de Stadboswachter vergroeningsprojecten nu alleen... Lees meer ➞